logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przystanek Historia w Trablicach-Pelagowie

Przystanek Historia w Trablicach-Pelagowie znajduje się w budynku dawnej plebanii zamieszkałym w latach 1961-1976 r. przez ks. Romana Kotlarza – kapłana, który był represjonowany po wydarzeniach Czerwca 1976 r. i zmarł w niewyjaśnionych do końca okolicznościach 18 sierpnia 1976 r. Działania edukacyjne placówki skupiają się na prezentacji historii najnowszej regionu radomskiego, w tym zwłaszcza czerwcowego Protestu Robotniczego oraz działalności duszpasterskiej ks. Kotlarza. Obejmują warsztaty historyczne i lekcje dla uczniów, spotkania ze świadkami historii i przygotowywanie materiałów edukacyjnych (np. broszura „Ksiądz Roman Kotlarz” w serii „Bohaterowie naszych ulic”). Stałym wyposażeniem „Przystanku” jest wystawa „ …ksiądz musi zaprzestać. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza” oraz pamiątki związane z posługą księdza. Historycy związani z Przystankiem przygotowali obszerną monografię: „Śmierć nieosądzona. Sprawa księdza Romana Kotlarza”.

Placówka w Pelagowie znalazła się na trasie tematycznego szlaku turystycznego przygotowanego przez gminę Miasta Radomia, gminę Kowala oraz IPN/O Lublin i poświęconego wydarzeniom Czerwca 1976 r. (przy budynku ustawiona jest jedna z tablic informacyjnych poświęconych tym wydarzeniom).

Adres: Trablice 29, 26-604 Kowala, tel. 48-368-24-22 

Koordynator:

Arkadiusz Kutkowski (Delegatura IPN w Radomiu) – arkadiusz.kutkowski@ipn.gov.pl

Data otwarcia: 5 września 2017 r.