logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„W służbie Niepodległej. Działalność ziemian na rzecz państwa i społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym”

W roku szkolnym 2020/2021 uczestnicy projektu edukacyjnego poświęconego dziejom ziemiaństwa skoncentrują swą uwagę na pracy ziemiaństwa na rzecz państwa i społeczeństwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Obiektem naszego zainteresowania będzie działalność charytatywna, organizacyjna, gospodarcza i edukacyjna w lokalnym środowisku wiejskim, ale także służba w dyplomacji, administracji państwowej i strukturach ówczesnego samorządu.

Dwudziestolecie międzywojenne to okres 21 lat pokoju w Europie. W tym czasie zrodziło się i rozwijało niepodległe Państwo Polskie, a przedstawiciele środowiska ziemiańskiego zasilili swoim potencjałem każdą sferę życia społecznego, publicznego i politycznego ówczesnej Polski. Ich doświadczenie, wiedza, umiejętności i poczucie odpowiedzialności za ogół dały impuls do rozwoju państwa oraz społeczeństwa.

Uczestnicy ogólnopolskiego projektu mają za zadanie wykonać pracę w jednej z dwóch form – pisemnej lub multimedialnej. Oceniana będzie kreatywność, zgodność z faktami historycznymi oraz samodzielna analiza materiałów historycznych. Elementem niezbędnym będzie oparcie swej pracy na źródłach historycznych, a szczególnie docenione będą prace prezentujące nieznane szerzej postaci, rodziny i miejsca, w których ta działalność miała wyjątkowe znaczenie dla rozwoju regionu i lokalnego środowiska. Zwycięzcy konkursu przyjadą do Krakowa na sesję naukowo-edukacyjną połączoną z ogólnopolskim finałem konkursu, która planowana jest na przełom maja i czerwca 2021 r.

termin: IX 2020 – VI 2021

grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VI – VIII), szkoły ponadpodstawowe

organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie,

współorganizatorzy: Fundacja im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie i Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu.

 

koordynator Ogólnopolski IPN:

Dr Marcin Chorązki 12 211 70 26, kom. 666 010 647 / marcin.chorazki@ipn.gov.pl

 

koordynatorzy regionalni:

Białystok: Waldemar Tyszuk 85 664 57 85 / waldemar.tyszuk@ipn.gov.pl

Bydgoszcz: Piotr Wiejak 52 321 95 01 / piotr.wiejak@ipn.gov.pl

Gdańsk: dr Barbara Męczykowska 58 668 4908 / barbara.meczykowska@ipn.gov.pl

Katowice: dr Anna Zaczkowska 32 207 07 15 / anna.zaczkowska@ipn.gov.pl

Kielce: Edyta Krężołek 696 826 381 wewn. 101 / edyta.krezolek@ipn.gov.pl

Kraków: dr Marcin Chorązki 12 211 70 26 / marcin.chorazki@ipn.gov.pl

Lublin: Agnieszka Skura 81 536 34 58 / agnieszka.skura@ipn.gov.pl

Łódź: Magdalena Zapolska-Downar 42 201 46 66 / magdalena.zapolska-downar@ipn.gov.pl

Poznań: dr Izabella Kopczyńska 61 835 69 54 / izabella.kopczynska@ipn.gov.pl

Rzeszów: Zenon Fajger 17 867 30 32 / zenon.fajger@ipn.gov.pl

Szczecin/Gorzów Wlk./Koszalin: Jarosław Palicki 95 718 28 54 / jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

Warszawa: dr Anna Maria Adamus 22 860 70 51 / annamaria.adamus@ipn.gov.pl

Wrocław/Opole: dr Stanisław Bogaczewicz 71 326 97 51 / stanislaw.bogaczewicz@ipn.gov.pl

 

Aktualności