logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przystanki Historia i nie tylko...

Przystanki Historia, Centra Edyakcjne, Kluby historyczne oraz Izby Pamięci, którymi opiekuje się IPN to miejsca gdzie możemy się spotkać.

Zapraszamy na wykłady, zajęcia, lekcje, rajdy oraz spotkania ze świadkami historii.